Narrativa metoder i socialt arbete pdf

 Narrativa metoder i socialt arbete pdf

Narrativa metoder i socialt arbete

  • Siffra: 786337732590362
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.1/5 (Votes: 3032)
  • Paperback : 126 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Denna antologi ger en bred introduktion till hur man kan använda berättelsemetoder inom forskning med fokus på olika typer av psykosociala problemområden. Teoretiska perspektiv presenteras liksom empiriska exempel på vad en narrativ strategi kan innebära vid forskning inom samhällsvetenskap och socialt arbete.

Författarna diskuterar bland annat följande frågor:

  • Vad menas med en berättelse?
  • Hur kan man förstå och analysera berättelser inom det sociala fältet?
  • Hur kan man rent konkret använda berättelser i forskning inom socialt arbete?


Boken innehåller också en diskussion om evaluerings- och bedömningskriterier inom narrativ forskning.

Narrativa metoder i socialt arbete vänder sig främst till universitets- och högskolestudenter vid socionomutbildningar samt yrkesverksamma socialarbetare, psykologer och vårdpersonal som ska genomföra mindre undersökningar.

Relaterade böcker