ladda ner Tankar om Gud - Fadern, Sonen och Anden: Predikosamling pdf

ladda ner Tankar om Gud - Fadern, Sonen och Anden: Predikosamling pdf

Tankar om Gud - Fadern, Sonen och Anden: Predikosamling

  • Siffra: 331812767073843
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.6/5 (Votes: 1135)
  • Paperback : 186 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

"Tankar om Gud - Fadern, Sonen och Anden" är en omfattande predikosamling som med en predikan för var och en evangelietext, i förekommande fall alternativa texter, följer Svenska kyrkans evangeliebok antagen av 2002 års kyrkomöte.
Alla tre årgångarnas predikningar är här samlade i ett band, där varje predikan visas på ett uppslag i boken.
Predikningarna är ursprungligen skrivna för muntlig framställning. De har därför i efterhand gjorts mer "läsvänliga" utan att på något sätt ha ändrats vad gäller innehåll, gudsbild eller känsla.
Att jag inte hänvisar till vad andra personer av olika kategorier har sagt, skrivit eller tänkt i sammanhanget är uppenbart.
Däremot är inte många av tankarna mina egna, trots att jag gärna vill se det så. Allt som jag här skrivit har på olika sätt kommit till mig. Jag vet inte om någonting är helt mitt eget. Troligtvis är alltihop sådant som jag har hört, läst, känt, sett eller på annat sätt upplevt.
Vad alla mina tankar har kommit ifrån har jag alltså ingen aning om, annat än att de genom många olika "kanaler" blivit mig av Herren givna.

Under hela mitt yrkesliv har jag varit verksam i olika funktioner inom Svenska kyrkan, först som diakon och sedan som präst.
1962-1967 utbildades jag till socionom och diakon vid Sköndalsinstitutet i Stockholm och diakonvigdes på Stora Sköndal av biskop Sven Danell.
De följande ca. elva åren arbetade jag, medan familjen växte, som assistent och sedan föreståndare på diverse sjömanskyrkor utomlands.
Sedan följde ca. elva år som stiftskonsulent i Västerås stift samtidigt som jag kompletteringsläste till präst. Prästvigningen skedde på försommaren 1991 av biskop Claes-Bertil Ytterberg i Västerås.
Efter det blev det församlingsprästtjänster först i Malung i ca. tre år och sedan som kyrkoherde under ca. 12 år i Holmedal-Karlanda.
Efter pensioneringen flyttade min hustru och jag hem till där vi en gång kommit ifrån, nämligen Västkusten, där jag gick som vikarierande präst på "övertid" i ca. 3 år.

Relaterade böcker