läsa Kommentar till kursplanen i biologi (Grundskolans läroplan 2011) pdf

läsa Kommentar till kursplanen i biologi (Grundskolans läroplan 2011) pdf

Kommentar till kursplanen i biologi (Grundskolans läroplan 2011)

  • Siffra: 249073813296212
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 5.0/5 (Votes: 4145)
  • Paperback : 113 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

SKOLVERKET ARBETAR FÖR NÄRVARANDE MED ATT REVIDERA KOMMENTARMATERIALET. DEN NYA UPPLAGAN BERÄKNAS PRELIMINÄRT KOMMA FRÅN TRYCKERIET I APRIL ELLER MAJ 2016. Nytt beställningsnummer kommer att finnas på webben så snart det är möjligt.

Skolverket arbetar för närvarande med att revidera kommentarmaterialet. Den nya upplagan beräknas preliminärt komma från tryckeriet i april eller maj 2016. Nytt beställningsnummer kommer att finnas på webben så snart det är möjligt.

Vad är det som skiljer ämnet Biologi i den nya kursplanen från nu gällande kursplan?
Kommentaren tar upp bl.a. de förändringar som präglar den nya kursplanen. En viktig skillnad är att den gemensamma texten för de tre naturorienterande ämnena inte längre finns kvar. I stället finns det tre olika kursplanetexter i biologi, fysik och kemi. Förändringen är gjord för att skapa en tydligare struktur och garantera att eleverna möter hela bredden i det naturvetenskapliga fältet.
Rubrikerna »Natur och människa», »Den naturvetenskapliga verksamheten» och »Kunskapens användning» har omtolkats till de tre förmågor som beskrivs i de långsiktiga målen. Den nya kursplanen betonar vidare, tydligare än sin föregångare, att eleverna ska använda kunskaperna i de naturorienterande ämnena.

Relaterade böcker