läsa Universitetspedagogik epub, pdf

läsa Universitetspedagogik epub, pdf

Universitetspedagogik

 • Siffra: 12249278474092
 • Författare:
 • Språk: Sveriges
 • Utvärdering: 4.8/5 (Votes: 2389)
 • Paperback : 122 sidor
 • Tillgänglighet: En lager
 • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Universitetspedagogik är en bred, forskningsbaserad lärobok i högskolepedagogik. Den är skriven ur den praktiskt verksamma universitets lärarens synvinkel med utgångspunkt i svensk utbildningskontext. 
Boken erbjuder möjlighet till reflektion kring den egna undervisningspraktiken, genom följande och liknande frågor: • Vilka faktorer gynnar lärande i högre utbildning?


 • Hur formar jag min pedagogiska filosofi och hur kan jag omsätta den i praktik?


 • Hur utgår jag från studenterna och deras behov?


 • På vilket sätt kan jag variera undervisning och examination för att  stödja ett gott lärande?


 • Hur kan jag utveckla min pedagogiska skicklighet i växelspel med studenter och kollegor? 


Universitetspedagogik vill bidra till ett integrerat perspektiv där komplexiteten i högre utbildning inte förenklas. Avsikten är att vara ett stöd under lärares utvecklingsresa mot ökat kunnande, personlig utveckling, breddad pedagogisk kompetens och ökad medvetenhet. Boken kan användas såväl inom universitets- och högskolepedagogisk utbildning som för enskilda lärares kompetensutveckling.

"En suverän överblick, en god introduktion och en inspirerande källa att ösa ur för alla som ägnar sig åt undervisning och pedagogiskt arbete på universitetsnivå. Teoretiskt reflekterande resonemang och hands on-kunskaper samsas mellan bokens pärmar. Och inte minst är den rakt upp och ner: användbar."
Mikael Askander, recension i Högre utbildning vol. 2, nr 1 2012

Relaterade böcker