ladda ner Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015. Brå rapport 2017:5 pdf, epub

ladda ner Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015. Brå rapport 2017:5 pdf, epub

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015. Brå rapport 2017:5

 • Siffra: 592140924740450
 • Författare:
 • Språk: Sveriges
 • Utvärdering: 4.5/5 (Votes: 4068)
 • Paperback : 157 sidor
 • Tillgänglighet: En lager
 • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

I denna rapport beskrivs utvecklingen för ett flertal centrala brottstyper, bland annat dödligt våld, misshandel och sexualbrott. Källor är i första hand Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som redovisar utsatthet för brott i befolkningen, och i andra hand kriminalstatistiken, som redovisar de brott som kommer till rättsväsendets kännedom.

Några slutsatser i rapporten är:

 • Ökande könsskillnader i utsatthet för brott.
 • Minskning för egendomsbrotten.
 • Brott mot person har inte minskat i samma utsträckning.
 • Dödligt våld i nära relationer minskar.
 • Dödligt skjutvapenvåld mot män ökar.
Rapportserien Brottsutveckling i Sverige har getts ut av Brottsförebyggande rådet sedan 1976. Fokus i årets rapport är brottsutvecklingen under 2000-talet. Denna rapport avslutas med 4 tematiska fördjupningskapitel som utgörs av Skjutvapenrelaterad brottslighet, Brottslighet och otrygghet i stad och på landsbygd, Ungdomsbrottsligheten i Sverige samt Ekonomisk brottslighet.

Relaterade böcker