Volontärbarometern : - en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang pdf

 Volontärbarometern : - en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang pdf

Volontärbarometern : - en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

  • Siffra: 228250891110333
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.2/5 (Votes: 2204)
  • Paperback : 178 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Volontärbarometern är en rapport om ideellt engagemang som bygger på Volontärbyråns statistik och en enkät som genomfördes i mars 2017. Enkäten skickades ut till samtliga som hade sökt ett volontäruppdrag på www.volontarbyran.org under 2016. 1811 personer svarade på enkäten, en svarsfrekvens på 32 procent.

Volontärbarometern visar vilka motiv och drivkrafter som ligger bakom människors vilja att engagera sig ideellt, vad volontärerna helst har engagerat sig inom och vad de själva fått ut av att vara volontärer. Rapporten tar också upp hur volontärerna ser på sitt framtida engagemang, deras syn på medlemskap och vad som utmärker yngre volontärer.

Relaterade böcker