Egenkontroll med checklistor vid nybyggnad av : en- och tvåfamiljshus fritidshus epub, pdf

 Egenkontroll med checklistor vid nybyggnad av : en- och tvåfamiljshus fritidshus epub, pdf

Egenkontroll med checklistor vid nybyggnad av : en- och tvåfamiljshus fritidshus

  • Siffra: 767297044055858
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.9/5 (Votes: 2424)
  • Paperback : 106 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Vid nybyggnad av småhus finns det krav på att utförda arbeten ska dokumenteras, till exempel genom egenkontroller, provningar, intyg med mera. Många byggherrar och entreprenörer saknar rutiner för den egna kvalitetssäkringen. "Egenkontroll med checklistor vid nybyggnad" är ett underlag framtaget för att på ett enkelt sätt hjälpa dessa att möta samhällets krav på dokumentation.

I " Egenkontroll med checklistor vid nybyggnad. Utgåva 2" har Tobias Karlsson och Krister Ljungberg, certifierade kontrollansvariga, sammanställt de vanligaste kontrollerna som bör utföras vid arbeten med en- och tvåfamiljshus när det gäller nybyggnad.

Relaterade böcker