Bye-Bye Big Bang, Episod/Episode 1 epub pdf

 Bye-Bye Big Bang, Episod/Episode 1 epub pdf

Bye-Bye Big Bang, Episod/Episode 1

  • Siffra: 258726846008817
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.8/5 (Votes: 3972)
  • Paperback : 139 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Stora Smällen-teorin är den rådande teorin om universums ursprung och dess utveckling. Den har utvecklats under hela föra seklet. Dess huvudargument är den så kallad galaxernas flykt. Spektralanalysen av ljuset från galaxer visar att absorptionslinjerna är förskjutna till den röda delen av spektrumet. Utifrån dopplereffekten tolkar man detta som att alla galaxer avlägsnar sig från observatören.
Man menar att förr i tiden var galaxer närmare varandra. Om man går ännu längre bakåt i tiden innebär detta att hela universum var komprimerat i en punkt som exploderade. Där har vi Stora Smällen.

Författaren visar genom analys av befintliga data och mätningar att dessa inte stämmer med Stora Smällens slutsatser.

Jan Slowak är född i Transsylvanien, Rumänien. Han har studerat matematik och data vid universitet Babes-Bolyai i Cluj-Napoca, huvudort i Transsylvanien. Jan är bosatt sedan 1988 i Sverige.

Relaterade böcker