(Van)modernitet och identitet epub pdf

 (Van)modernitet och identitet epub pdf

(Van)modernitet och identitet

  • Siffra: 840269495641669
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.9/5 (Votes: 2733)
  • Paperback : 190 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

En tilltagande globalisering, konsumtion och individualism har de senaste decennierna dramatiskt förändrat det sociala landskapet. Denna förändring syns i dominansen av bestämda logiker samt i en teknifiering och mediefiering av våra liv. Därtill finns idag en aldrig tidigare skådad upptagenhet med och frihet att själva forma vår egen identitet. Detta till trots känner många människor sig vilsna, otrygga och missnöjda. Skälen står att finna i att vi lever i ett vanmodernt samhälle.

(Van)modernitet och identitet är en bok om att förstå samhället - och sig själv som en del av detta samhälle. Utifrån ett sociologiskt betraktelsesätt och vardagliga observationer belyser boken samtidens egenheter och avkräver läsaren en reaktion. Boken vänder sig till högskolestuderande inom alla ämnen och utbildningar där samhället och samtiden studeras.
Det senmoderna samhällets logiker är inte bara skapade av människor, dessa logiker skapar också människorna. Rättframt, levande och tänkvärt visar Stier på globaliseringens, teknikens och mediernas följder för människors identitetsskapande och välbefinnande. 

 

Lars-Erik Berg, professor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde

Relaterade böcker