Politiska annonser : partiernas valreklam i dagspressen genom 100 år pdf, epub ebook

 Politiska annonser : partiernas valreklam i dagspressen genom 100 år pdf, epub ebook

Politiska annonser : partiernas valreklam i dagspressen genom 100 år

  • Siffra: 684734705702867
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.1/5 (Votes: 1126)
  • Paperback : 119 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Författarna anlägger flera vetenskapliga perspektiv på sitt ämne. Ett sådant utgörs av den statsvetenskapliga forskningen om svenska valrörelser, ett annat gäller företagsekonomisk forskning om företags reklambeslut och om konkurrensen på tidningsmarknaden, ett tredje är opinionsforskning om allmänhetens inställning till valpropaganda. Som presshistorisk grund för studien ligger band III-IV av översiktsverket Den svenska pressens historia. Sammantaget leder detta till en välkommen genomgång av den politiska annonseringens framväxt, omfattning och inriktning insatt i sitt samhälleliga och vetenskapliga sammanhang.

En rad välkända begrepp används vid innehållsanalyserna av valannonserna och det genererar nya insikter om partipress, stödannonsering, gratisannonser, annonsvägran och försvagad partipresskoppling. Genom att ordna materialet i naturliga experiment blir slutsatserna av analyserna övertygande.

Med sin metod kan författarna klargöra marknadsförhållandenas inflytande på valannonseringen tydligare än tidigare. Med avstamp i äldre konkurrensteorier, såsom upplagespiralen och täckningsgradsteorin, lanserar Bengt Johansson och Tomas Odén i boken en ny, som de kallar neutralitetsspiralen.

Relaterade böcker