Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan epub pdf

 Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan epub pdf

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan

  • Siffra: 734291980552190
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.7/5 (Votes: 2456)
  • Paperback : 167 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan
vänder sig till personal som arbetar i förskolan
och vill utvecklas i sin yrkesroll.

Med hjälp av bokens relevanta fallbeskrivningar
och övningar kan läsaren:

bli stärkt i sin pedagogiska yrkesroll genom
självreflektion. Vem är jag? Vad tillför jag?

Inse sitt eget värde som pedagog.

förstå att alla har möjlighet att utvecklas och
förändras.

Läsaren får också:

möjlighet till konstruktiva diskussioner kring
vardagliga händelser.

nya infallsvinklar och perspektiv genom att hon
eller han delger sina kollegor sina olika synsätt.

en öppen dialog kring förskolans värdegrund.

Relaterade böcker