läsa Basal farmakologi pdf

läsa Basal farmakologi pdf

Basal farmakologi

  • Siffra: 853756838902262
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.7/5 (Votes: 2163)
  • Paperback : 198 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Denna lärobok presenterar de grundläggande principerna inom farmakologin, snarare än den praktiska tillämpningen. Vissa fakta och resonemang som av tradition ingår i farmakologiläroböcker har avsiktligt utelämnats. Med ett fokus på mekanismer och med en kompakt text får boken ett omfång som bättre motsvarar den tid för farmakologistudier som studenten har till sitt förfogande. Boken är organiserad i fyra delar:

Del I ger en kort historik och definitioner av grundbegrepp.

Del II beskriver läkemedels absorption, distribution, metabolism och utsöndring, liksom farmakokinetik.

Del III är den mest omfattande delen och går systematiskt igenom olika molekylära måltavlor och läkemedel som angriper dessa.

Del IV behandlar mer integrativa aspekter på farmakologi som medel mot olika mikroorganismer; läkemedel som påverkar regleringen av hjärta, kärl, njurar och av vår ämnesomsättning; läkemedel som påverkar åldrande, död och tumörväxt. Det sista kapitlet handlar om läkemedelsutveckling och läke- medelskontroll.

Basal farmakologi är i första hand tänkt för den prekliniska delen av läkar- utbildningen men den kan också vara lämplig i biomedicinar-, tandläkar- och apotekarutbildningarna. Förhoppningsvis kan den också användas av den kliniskt verksamme som repetition av farmakologins grunder.

Relaterade böcker